Read in:

Wanneer jy sorg dra vir gesinne met kinders in die Eerste Duisend Dae (EDD) van hul lewens, skep jy geleenthede waarin uitmuntendheid in ons land kan groei en gedy.

Wanneer kinders die ouderdom van 2 jaar bereik, sal die brein reeds 80% van volwasse grootte bereik.  Die tydperk vanaf bevrugting tot 2 jaar beloop ‘n duisend dae: ‘n nooit-herhaalbare periode van ontwikkeling. Indien kinders in hierdie periode ontvang wat hulle benodig, sal hulle goed op weg wees om hul Godgegewe potensiaal te bereik. Ouers en versorgers staar egter vele uitdagings in die gesig en mag dalk nie in staat wees om te bied wat babas in hierdie tyd benodig nie. Wat ouers en versorgers die meeste sal help, is ondersteuning deur ‘n gemeenskap wat omgee. Dit is ons groot idee: dat die kerk ideaal geposisioneer en toegerus is om gesinne te kan versterk en te kan versorg sodat hulle vir hul babas kan bied wat nodig is.

circles

Elkeen het ‘n rol te speel

Dit vereis meer as ‘n enkele ouer of versorger om ‘n kind groot te maak – dit verg ons almal se ondersteuning. Indien jy ‘n kerkleier is, het jy ‘n essensiële en kragtige rol om te speel in die bou van ‘n kerk-gemeenskap wat gesinne met jong kinders kan ondersteun. Indien jy ‘n lidmaat van ‘n gemeente is, is daar soveel geleenthede om by die versorging van gesinne betrokke te raak.  Mense wat bereid is om inisiatief en leiding te neem in aktiwiteite wat daarop gerig is om gesinne met kinders in hulle Eerste Duisend Dae by te staan, is geweldig belangrik; hulle bydrae is onontbeerlik. Ons noem hulle graag Entoesiaste (Champions).

VOLG ONS

Ons web-tuiste is #datavry:  jy kan toegang verkry tot ons elektroniese inligting by Sikunye.org.za sonder dat jy jou eie lugtyd of data daarvoor hoef te gebruik.